05052359937 ugurserver30@gmail.com

Eğitimde İnternetin Rolü Nedir? | YAYIN TARİHİ: 13 Eylül 2018, 15:27

Eğitimde İnternetin Rolü Nedir?


 İnterneti en kolay şekilde var olan bütün bilgisayarların birbirleriyle iletişim halinde olması şeklinde tanımlayabiliriz. Eğitimde internet kullanımı, interneti kullanan öğrenciler için muhteşem bir eğitim aracıdır. En kısa yoldan istedikleri tüm bilgilere erişebilir ve bu bilgileri birbirleriyle kıyaslayabilirler.

 

             Öğrencileri internet ile ilk buluşturma çok önemlidir. Onlara internetin bir parçası oldukları fikri verilmelidir. İnternet uluslararası düzeyde oluşturulmuş, sonsuz bağlantılar içeren bir ağdır. Öğrenciler bu ağın içine girdiklerinde davranışlarını bu yönde düzenlemelidirler. Bir sonraki adım bu ağa katkıda bulunma adımıdır. Sadece bilgiyi tüketerek değil, bilgi üreterek de bu ağın içinde yer almalıdırlar.

 

 Eğitimde İnternet Kullanımının Faydaları

             

 Okullarda yararlanılan internet ortamı öğrencilere pek çok yönden faydalı olmaktadır. Bu faydaları şöyle özetleyebiliriz:

 Farklı fikirlerle karşılaşarak, bakış açılarını değiştirirler.

 Aynı görüşü paylaştıkları diğer öğrenci gruplarıyla ortak projeler üretirler.

 Merak duygularını pekiştirir. Daha çok araştırma yapmalarında rol oynar.

 Kendi fikirlerini daha fazla insanla paylaşma imkanı bulurlar.

 Mezuniyet sonrası atılacakları iş hayatında, teknolojik temelli bir alt yapıyla hazırlanırlar.

 

             Bir diğer açıdan baktığımızda okullarda internet kullanımı öğretmenler için de faydalıdır. Aktivitelerini, eğitim programlarını daha geniş bir öğretmen grubuyla paylaşan öğretmenler, öğrencilere daha verimli bilgiler sunacaklardır.

 

 Öğrencilerin Sosyal Hayatlarına Pozitif Katkı

 

             İnternet birbirinden farklı görüşlere aynı anda ulaşılmasını sağlar. Bunun eğitime katkısı insanların karşılıklı olarak birbirlerinden fikir alışverişi yapmalarını yani birbirlerinden öğrenmelerini artırır.

             İnternet kullanımının bir diğer katkısı yabancı dil alanındadır. Öğrenciler öğrendikleri yabancı dile ait kaynaklara hızlıca ulaşabilirler. Örneğin Çince öğrenen bir öğrenci Çince yazılmış günlük/haftalık gazete ve dergilere hızlıca ulaşma imkanını ancak internet sayesinde başarabilir.

 

             Eğitimde internet kullanımı öğrencilerin özgüvenlerinde ciddi bir artışı getirir. Bunun nedeni öğrencinin kendi kendine başarma hissini yaşamasıdır. Öğrenci internet sayesinde ilgi alanı dahilindeki konuları kendi başına öğrenebilir. Bu konuda kendini geliştirdikçe özgüveni yükselir.

 

             Öğrencilerin hayatlarına eleştirel düşüncenin kazandırılması adına internet işlevsel bir araçtır. Öğrenciler daha fazla soru sormayı, farklı bakış açılarını incelemeyi internet sayesinde pekiştirirler. Ders kitaplarının dogmalığının yanında internet tüm bilgilerin kıyaslanabileceği bir alandır.

 



Etiketler: eğitim,internet,internet kullanımı


ugurgunen.com tarafından kurulmuştur.Her hakkı saklıdır. SİTEMAP