05052359937 ugurserver30@gmail.com

Okullarda 3D Yazıcı Sınıfları Açılmasının Faydaları | YAYIN TARİHİ: 02 Eylül 2018, 00:05

Okullarda 3D Yazıcı Sınıfları Açılmasının Faydaları
Değerli okurlarım bugünkü makalemde Okullarda 3D Yazıcı Sınıfları Açılmasının Faydaları konusunu ele alacağım.3D Yazıcılar artık eğitim alanında kullanılmaya başlandı.Birçok ülkelerde 3D Yazıcı sınıfları açılmaya başlandı.3D Yazıcıların okullardaki eğitimde kullanılmasıyla öğrenciler bilgi ve beceri konusunda gelişmeye başladı.Şimdi 3D yazıcı sınıfları öğrencilere hangi konularda fayda sağlamış.Bunları tek tek maddeler halinde alalım arkadaşlar.

 3D yazıcı teknolojisi, öğrencilere yaratıcılık bağlamıda önemli bir fayda sağlar.Okullarda 3D Yazıcı teknolojisi kullanılmaya başlamasıyla artık öğrenciler televizyonda ve ya internette görmüş oldukları varlıkları düş dünyasıyla birleştirerek gerçeğe dönüştürürler.Taklitçilikten kaçınmış olurlar.3D Yazıcı sınıflarının  açılmasıyla birlikte öğrenciler ilk önce 3 boyutlu modellemeyi öğreneceklerdir.3 boyutlu modelleme bittikten sonra kendi çizmiş oldukları 3 boyutlu yazıcılara vererek tasarlamış oldukları 3 boyutlu modeli somutlaştıracaktır.Bu sayede yeni mucitler ve geleceğin mühendisleri olma fırsatını da yakalamış olacaklardır.

Yaratıcılık becerisi kazanacaklar.

Okullarda 3d yazıcı sınıflarının açılması sayesinde öğrencilerin yaratıcılık dünyası da gelişmeye başlayacaktır.Çünkü oluşturdukları objeler sonrasında diğer derslerde daha yenisini yapmak isteyeceklerdir.

Öğrencilerin derse katılım oranı artacak.

 Okullarda 3d yazıcı sınıfı oluşturmasının bir diğer faydası da öğrencilerin derse motivasyounu arttırmasıdır.Bildiğiniz gibi öğrencilerin bazıları okumayı ya da herhangi bir sevmediği şeyi, araştırmayı sevmez.3D Yazıcı sınıflarının oluşturulması öğrencinin derse bağlılığını arttıracak ve öğrencilerin derslerden zevk almasını sağlayacaktır.Derste katılım oranında isteksiz olan birçok öğrenci bu sayede derslere katılım oranını arttıracaktır.

Problem çözme becerisi kazanacaklar.

 Okullarda 3D Yazıcı sınıfı oluşturmasının bir diğer faydası da öğrencilerin günlük hayatta yaşamış oldukları problemleri çözme becerisini kazandırmasıdır.Öğrenciler tasarlamış oldukları nesnelerden üzerinde yorum sahibi olucaklar.Acaba bu objeyi nasıl daha güzel yapabilirim sorusunu kendilerine sorabilcektir.İşte değerli okurlarım burda anlatmak istediğim olay şu 3d yazıcı teknolojisi öğrencilerin yorum kabiliyetini ve problem çözme becerisini arttıracağından bu yeteneklerini günlük hayatta da taşımış olacaklardır.


Karmaşık objeleri oluşturabilcekler.

 3D Yazıcı sınıflarının okullarda açılmasıyla birlikte Öğrenciler artık karmaşık konuları görselleştirmekle sınırlı kalmadıklarını fark ediyorlar, artık hissedebiliyor ve ona dokunabiliyorlar.

 Gerçek dünyaya bağlılıkları artacak.

 3D Yazıcı sınıflarının okullarda açılmasıyla birlikte oynadığı oyunlar içersindeki karakterlerin soyutluğundan kurtulup yeni bir fiziksel nesneye yönelmesini ortaya çıkaracaktır.Böylece oluşturdukları fiziksel objeler sayesinde objelerle daha iyi bir iletişim kurabilceklerdir.Böylece öğrencilerin gerçek dünyaya bağlılığı artacaktır.

 

Geleceğin mimarları ortaya çıkacak.

3D Yazıcı teknolojisi sayesinde artık öğrenciler geleceğin mimarları ve mucitleri haline gelebilirler.3D Yazıcılar hayallerinde tasarlamış oldukları objeyi somut hale getirebilir.Tasarlamış oldukları objeler 3d yazıcı tarafından hemen üretilmeye başlayacak böylece üretimde zaman kaybı yaşanmayacaktır.
 Fiziksel prototipleme araçları oluşturabilcekler.

3D Yazıcı teknoloji sayesinde öğrenciler kimya ve ya fizik derslerinde öğrenmiş oldukları objeleri somut hale getirerek derse katılım oranını da arttırcaktır.Ve gelecekte kullanılcak bir prototipin yaratıcı haline gelebilceklerdir.Etiketler:


ugurgunen.com tarafından kurulmuştur.Her hakkı saklıdır. SİTEMAP