05052359937 ugurserver30@gmail.com

Yapay Zeka Eğitimi | YAYIN TARİHİ: 10 Ekim 2018, 21:43

Yapay Zeka Eğitimi

Yapay zeka kavramı insanlar tarafından geliştiren ve belli özellikler ile zenginleştirilen algoritmalardan birisidir. Kavrama öğretilen ve daha sonrasında uygulanan bilgiler ışığında farklı kullanım alanı yaratılmaktadır. Teknolojik bir yenilik olan yapay zeka, eğitim alanında da kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle söz konusu kavram üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda, yapay zekâların kendini geliştirebildiği, öğrenebilme yetkisi kazandığı, analiz yapabildiği ve kullanıcılar için farklı sektörlerde deneyler yapabildiği görülmektedir. Yapay zeka genel olarak bilgiden beslenmektedir. Ayrıca edinilen bilgileri farklı kişilere de aktarabilme özelliğine sahiptir. Bu denli faydaları bulunan yapay zekâların gelişen teknoloji sayesinde hızla yaygınlaştığı ve üretim potansiyelinin arttığı gözükmektedir. Ayrıca öğrenciler tarafından da ilgi odağı olan söz konusu kavram, birçok üniversite de branş ve ders olarak verilmektedir. Yapay zeka eğitimi kademli bir şekilde uygulanmaktadır.

 

Temel Eğitim

 

Liseye giden bir öğrenci için tasarlanan ödev ve testlerin genel amacı, söz konusu öğrencinin yeterliğini arttırmak, analiz yapabilmesini sağlamak ve konu ile ilgili eksiklerini tamamlamasına yardımcı olmaktadır. Yapay zeka ise, bu süreci öğrenciye ait bilgilerin değerlendirilmekte ve edinilen bilgiler ışığında bir plan oluşturmaktadır. İlk aşamada yapay zeka eğitimi öğrenciye ait bilgi ve becerilerin belirlenmesi ile başlamaktadır. Bilgi ve becerilere yönelik program oluşturmakla zorunlu olan yapay zekâ, tüm verileri profesyonel bir şekilde analiz etmektedir. Ayrıca kişiye özel oluşturduğu eğitim sayesinde öğrencinin tüm eksiklerini kapatmasına yardımcı olmaktadır. Bir diğer artısı ise, özel olarak hazırlanan programlar sayesinde de kişinin kendi becerileri ön plana çıkmaktadır. Günümüzde verilen Yapay zeka eğitimi ele alınırsa, temel eğitimin planlanması ve alınan bilgilerin doğrultusun da yeni bir taslak hazırlanmasıyla birlikte öğrencinin kendini doğru bir şekilde keşfetmesine imkân sağlamaktadır.

 

Yapay Zeka Dersleri
 

Her birey farklı özelliklere ve yeteneklere sahiptir. İlkokuldan başlayıp üniversiteye kadar geçen eğitim sürecin de, öğrenciler kendi yeteneklerini keşfetmektedir. Bu sayede bedensel ve ruhsal gelişimlerini tamamlamaktadır. Yapay zeka eğitimi ise üretilecek olan modelde ön görülen özellikler veya yapay zekânın hizmet vereceği sektöre özel geliştirilen düşünce sistemine göre verilmektedir. Zekâyı tasarlayan kişinin yapısı ve karakteri oldukça önemlidir. Ayrıca Yapay zeka dersleri tasarımın şekline göre de değişiklik göstermektedir. Eğitim sürecinde özel yazılımlar ve programlar kullanılmaktadır. Özellikle de yapay zekâ derslerini anlamak için iyi bir derece yabancı dile ihtiyaç duyulmaktadır. Oluşturulan tüm programlar ve kullanılan kaynakların çoğu farklı terimlerden oluşmaktadır. Yani dil seviyesine dayalı olan anlatımlar yapay zeka eğitimi alacak kişi için oldukça önemlidir. Günümüz teknolojisinde üretilen yapay zekâlar, bilgisayar destekli yazılımlar ile oluşturulmaktadır. Yani öğrencilere ilk olarak yazılımsal bilgiler verilmektedir. Yapay zeka eğitimi temel olarak tasarlama gücüne bağlıdır. İstenilen verilerin hızlı bir şekilde oluşturulması ve oluşturulan verilerin yine aynı hızla uygulanması noktasında da eğitim alınması gerekmektedir.

 

Yapay zeka kavramı gelişmiş teknolojiler ile hazırlandığı için kişinin matematiğinin de iyi olması gerekmektedir. Özellikle de yapay zeka eğitimi üretim ve yeni bir fikir akımının oluşturulması üzerine kurgulanmaktadır. Eğitim sonrasında kişinin becerileri kadar düşünme yapısı, fiziki bilgisi ve karar verme tekniğinde de gelişmeler gözükmektedir.

 Etiketler: yapay zeka,yapay zeka eğitimi


ugurgunen.com tarafından kurulmuştur.Her hakkı saklıdır. SİTEMAP